OVER SFML

Missie
SFML is een organisatie van eerstelijns praktijkhoudende fysiotherapeuten, met als core-business fysiotherapeutische zorg, in midden Limburg. SFML faciliteert uniforme, kwalitatieve en transparante fysiotherapeutische zorg, waarbij de zorg rond de cliënt centraal staat. SFML is aanspreekpunt voor partners van binnen en buiten de zorg.

SFML bestaat omdat:
 • We begaan zijn met het vak fysiotherapie;
 • We kennis willen uitwisselen en verspreiden;
 • We denken dat de toekomst van de fysiotherapie mede bepaald wordt door  samenwerking op regionaal niveau;
 • We denken dat samenwerking een kapstok is om dingen gedaan te krijgen in de regio;
 • We aanspreekpunt willen zijn voor externe stakeholders;
 • We het ondernemerschap willen behouden en vergroten;
 • We op willen komen voor de belangen van onze leden;
 • SFML bereikt dat door:
 • Fysiotherapeuten aan het denken te zetten;
 • Goed naar collega’s te luisteren;
 • Door te laten zien hoe anderen het doen;
 • Door thema’s actief aan te jagen;
 • Door kansen te zien en die in de regio te communiceren;
Wat doen we wel:
 • We organiseren informele bijeenkomsten;
 • We nodigen (externe) deskundigen uit;
 • We adviseren, informeren, faciliteren en enthousiasmeren;
 • We overleggen met andere stakeholders;
 • We creëren beweging en verbinding;
 • We vertegenwoordigen onze achterban;
Wat doen we niet:
 • We organiseren zelf niet, tenzij via subgroepen;
 • We fungeren niet als klaagbank;
 • We verzorgen geen financiële ondersteuning;
 • We vertegenwoordigen geen politieke stroming;
 • We zijn geen onderhandelingspartner voor o.a. zorgverzekeringen;